PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadzór prewencyjny

PPOŻ wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponuje Państwu przejęcie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej administrowanych przez Państwa obiektów, co ma na celu ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika za to odpowiedzialnego.

Zakres usług obejmuje kompleksowe działania mające na celu spełnienie wymagań dotyczących zapewnieniu uregulowań prawnych w stosunku do wymagań przeciwpożarowych, do których zaliczają się kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników oraz nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi.

Koszty nadzoru prewencyjnego związane są z charakterystyką pożarową obiektu, ilością pracowników oraz sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej i jego typowi.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
SEVESO

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

SZKOLENIA

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

ATEX

Bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy