PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

SEVESO

Zajmujemy się kompleksową obsługą zakładów zwiększonego i dużego ryzyka w rozumieniu spełnienia wymagań formalno prawnych z jednostkami administracji państwowej – KW PSP i WIOŚ – wykonując niezbędne opracowania mające na celu uzyskanie pozwolenia na uruchomienie i funkcjonowanie zakładu zwiększonego lub dużego ryzyka zgodnie z obowiązującym prawem.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

SZKOLENIA

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

ATEX

Bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy