Systemy bezpieczeństwa

PRO-PPOŻ pragnie zaoferować Państwu projekty oraz instalację systemów takich jak:

systemy alarmowania pożarowego (SAP)
systemy oddymiające

 

Listę tę uzupełniają dodatkowo systemy rejestracji czasu pracy (RCP) często występujące w parze z systemami KD. Podejmujemy również kompleksowe realizacje dedykowane, co oznacza, że dokonujemy analizy zagrożeń, wykonujemy projekt systemu, instalujemy urządzenia, uruchamiamy system i wykonujemy szkolenia dla użytkowników oraz świadczymy usługi konserwacyjne. Naszą dewizą jest jakość ponieważ w prosty sposób przekłada się na późniejsze zadowolenie klienta z poprawnie działającego systemu, który spełniaja jego oczekiwania. Dlatego też, główny nacisk kładziemy na wnikliwą analizę obiektu podczas wizji lokalnej oraz przedstawionych przez użytkownika wymagań, które projektowany system powinien spełnić.

 

 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) Open or Close

   

  Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich, w przeciwieństwie sygnałów dźwiękowych.

  Dobrze zaprojektowany i wykonany system DSO jest niezbędnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA) wyposażeniem dużych galerii handlowych oraz budynków użyteczności publicznej.


  Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.


  Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym rodzajem zagrożenia realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (popularnie zwanych syrenami).


  Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych.


  Systemy te - w zależności od konfiguracji - mogą pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (przy jednoczesnej możliwości pełnienia funkcji systemu rozgłaszania) lub też pełnić jedynie funkcje systemu rozgłaszania. Dzięki temu systemy umożliwiają efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym.


  Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie operatora jest wymagane w:

  budynkach handlowych lub wystawowych
  jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej powyżej 10 000 m2
  wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej powyżej 8 000 m2
  salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500
  kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600
  szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek powyżej 200 w budynku
  budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
  budynkach zamieszkania zbiorowego
  stacjach metra (kolei podziemnych)
  dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób

   

  Wymagania rynku powodują wzrastające zapotrzebowanie na kompletne zintegrowane systemy nagłośnieniowe i rozgłoszeniowe. Instalacje w teatrach, halach wielofunkcyjnych, teatrach muzycznych, stadionach, statkach wycieczkowych, hotelach, kinach itd. wymagają systemów nagłośnieniowych o najwyższej jakości dźwięku zintegrowanych z awaryjnymi systemami rozgłoszeniowymi i systemami alarmowymi kierującymi widzów, gości i pracowników do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.


  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są instalacjami w pełni zautomatyzowanymi, tzn. komunikaty głosowe nadawane są automatycznie po wykryciu zagrożenia przez system ppoż., dodatkowo system jest wyposażony w funkcję samo kontrolowania. Każda awaria jest przekazywana on-line do głównego kontrolera. System monitoruje stan linii głośnikowych, zasilania, naładowania akumulatorów zasilania rezerwowego, połączenie pomiędzy głównym procesorem a wzmacniaczami. Awarie, które wystąpią w systemie, są natychmiastowo zgłaszane do administratora systemu. Wszystkie alarmy głosowe gromadzone są w pamięci cyfrowej urządzenia zarządzającego komunikatami DSO. System może być wyposażony w jeden lub więcej pulpitów mikrofonowych umożliwiających nadanie informacji głosowej do jednej ze stref lub grupy stref. Pulpity umożliwiają także ręczne wywołanie zaprogramowanego komunikatu. Każdemu z komunikatów można nadać odpowiedni priorytet nadawania oraz poziom głośności, z jakim ma on zostać nadany. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są administrowane i monitorowana poprzez podłączenie do głównej jednostki sterującej DSO komputera z dedykowanym oprogramowaniem zarządzającym.

 • Systemy oddymiające Open or Close

   

  Głównym elementem systemów oddymiających są centrale oddymiające czy też tzw. centrale oddymiania, które służą do uruchomienia urządzeń elektrycznych systemu oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z ręcznych ostrzegaczy pożarowych (tzw. przyciski ROP) lub z innej centrali (np. z SAP, z układu automatyki budynku).

   

  Centrale takie są niewrażliwe na brak napięcia zasilającego i mogą czuwać przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie możliwe jest jednokrotne uruchomienie urządzeń (np. otwarcie klap oddymiających).

   

  Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu instalacji Systemów oddymiania. Doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem oraz serwisem istniejących już urządzeń.

  Posiadamy własną ekipę montażowo-serwisową, która zapewni Państwu w pełni profesjonalną obsługę. Nasi specjaliści to - zaufanie, jakość, solidność i przede wszystkim doświadczenie.

   

  Cennik naszych usług
  Każdy projekt - usługa, wyceniana jest indywidualnie po dokładnej wcześniejszej analizie ewentualnego zlecenia
  Klient nie ponosi żadnych kosztów takiej analizy - wyceny; takie spotkanie to również dobry sposób na bliższe poznanie naszej firmy, specjalistów, kompetencji
  Koszt projektu - usługi, uzależniony jest między innymi od rodzaju wykonywanego zlecenia, od złożoności zadań oraz finalnego terminu realizacji

   

 • System wykrywania i sygnalizacji pożarowej (SAP) Open or Close

   

  Są to systemy których zadaniem jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Systemy przeciwpożarowe czy też tzw. instalacje przeciwpożarowe, składają się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz centrali zbiorczej i sterującej podłączonymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

   

  Systemy Przeciwpożarowe, Instalacje Przeciwpożarowe - oferta

  Projektujemy oraz wdrażamy systemy przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe dla domów i przedsiębiorstw. Działamy kompleksowo - doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem oraz uruchomieniem systemów przeciwpożarowych.

   

  Posiadamy własną ekipę montażowo-serwisową, która zapewni Państwu w pełni profesjonalną obsługę.