PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Systemy bezpieczeństwa

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich, w przeciwieństwie sygnałów dźwiękowych. Dobrze zaprojektowany i wykonany system DSO jest niezbędnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA) wyposażeniem dużych galerii handlowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym rodzajem zagrożenia realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (popularnie zwanych syrenami).


Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych.

Systemy te - w zależności od konfiguracji - mogą pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (przy jednoczesnej możliwości pełnienia funkcji systemu rozgłaszania) lub też pełnić jedynie funkcje systemu rozgłaszania. Dzięki temu systemy umożliwiają efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym


Wymagania rynku powodują wzrastające zapotrzebowanie na kompletne zintegrowane systemy nagłośnieniowe i rozgłoszeniowe. Instalacje w teatrach, halach wielofunkcyjnych, teatrach muzycznych, stadionach, statkach wycieczkowych, hotelach, kinach itd. wymagają systemów nagłośnieniowych o najwyższej jakości dźwięku zintegrowanych z awaryjnymi systemami rozgłoszeniowymi i systemami alarmowymi kierującymi widzów, gości i pracowników do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są instalacjami w pełni zautomatyzowanymi, tzn. komunikaty głosowe nadawane są automatycznie po wykryciu zagrożenia przez system ppoż., dodatkowo system jest wyposażony w funkcję samo kontrolowania. Każda awaria jest przekazywana on-line do głównego kontrolera.


System monitoruje stan linii głośnikowych, zasilania, naładowania akumulatorów zasilania rezerwowego, połączenie pomiędzy głównym procesorem a wzmacniaczami. Awarie, które wystąpią w systemie, są natychmiastowo zgłaszane do administratora systemu. Wszystkie alarmy głosowe gromadzone są w pamięci cyfrowej urządzenia zarządzającego komunikatami DSO. System może być wyposażony w jeden lub więcej pulpitów mikrofonowych umożliwiających nadanie informacji głosowej do jednej ze stref lub grupy stref. Pulpity umożliwiają także ręczne wywołanie zaprogramowanego komunikatu. Każdemu z komunikatów można nadać odpowiedni priorytet nadawania oraz poziom głośności, z jakim ma on zostać nadany. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są administrowane i monitorowana poprzez podłączenie do głównej jednostki sterującej DSO komputera z dedykowanym oprogramowaniem zarządzającym.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP