PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt @ ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt @ ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi dokument opracowywany indywidualnie dla danego obiektuw którym właściciel,zarządca lub użytkownik zobowiązany jest szczegółowo określić obowiązujące w nim warunkiochrony przeciwpożarowejwynikające z przeznaczenia obiektu.

Podstawą prawną wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, pełniących funkcje użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m3.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, lub w przypadku zamian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


Cena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest indywidualnie. Koszt wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależy od następujących czynników:

  • Czy instrukcja była już kiedyś opracowywana dla obiektu?
  • Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejącego?
  • Czy w obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem?
  • Jaka jest wielkość budynku (powierzchnia użytkowa/kubatura)?
  • Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
  • Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji - wersja papierowa/elektroniczna?

PPOŻ oferuje Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP