PPOŻ Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 5 63-210 Żerków +48 502 223 212 kontakt @ ppozpoznan.pl
PPOŻ Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 5 63-210 Żerków +48 502 223 212 kontakt @ ppozpoznan.pl
Ochrona przeciwpożarowa

Kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

W trosce o bezpieczeństwo personelu oraz osób przebywających w danym obiekcie konieczne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie i przystosowanie budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Niezwykle ważna dla bezpieczeństwa jest także regularna kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej. Wykryje ona ewentualne nieprawidłowości oraz umożliwi natychmiastowe podjęcie próby ich naprawy, co zniweluje do minimum ryzyko powstania i rozprzestrzeniania pożaru.

W zależności od potrzeb klienta wykonujemy kontrole zarówno budynków, obiektów budowlanych, jak i terenu. Wykonane czynności pozwolą na określenie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także istnienia ryzyka zagrożenia pożarowego.


W każdej chwili można również skorzystać z pomocy przy sprawdzeniu stanu ochrony przeciwpożarowej przez specjalistów – inżynierów tworzących nasz zespół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości nasi klienci mogą liczyć na tzw. plan naprawczy wskazujący na konkretne działania, które należy podjąć, by usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Z każdej kontroli sporządzamy szczegółową dokumentację zgodną ze stanem faktycznym. Ocenie podlegają takie zagadnienia jak:

  • przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażeniu budynku, obiektu budowlanego i/lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewniła konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewniła osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotowała budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej zapoznała pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustaliła sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przygotowujemy tzw. “program naprawczy” w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP