PPOŻ Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 5 63-210 Żerków +48 502 223 212 kontakt@ppozpoznan.pl
PPOŻ Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 5 63-210 Żerków +48 502 223 212 kontakt@ppozpoznan.pl
Ochrona przeciwpożarowa

Kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

Na prośbę klienta wykonujemy w istniejącym, użytkowanym budynku, obiekcie budowlanym i/lub terenie – kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej. Czynności te odnoszą się do określenia właściwego zabezpieczenia pożarowego budynku oraz ewentualnego określenia zagrożenia pożarowego jakie występuje.

Przedmiotowa ocena stanu ochrony przeciwpożarowej, może zostać wykonana przed zapowiedziana kontrolą organów Państwowej Straży Pożarnej, w celu stwierdzenia aktualnego stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku.


W trakcie sporządzania dokumentacji z kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej sprawdzamy czy osoba władająca budynkiem, obiektem budowlanym i/lub terenem zapewniła ochronę przeciwpożarową, polegającą na:

  • przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażeniu budynku, obiektu budowlanego i/lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewniła konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewniła osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotowała budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej zapoznała pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustaliła sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przygotowujemy tzw. “program naprawczy” w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP