PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Nadzór prewencyjny

Proponujemy Państwu nadzór prewencyjny, którego celem jest stałe dbanie o to, by spełnione zostały wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej. Jest to rozwiązanie dogodne dla właścicieli i zarządców obiektów, ponieważ korzystając z naszych usług, nie muszą zatrudniać dodatkowego specjalisty, który będzie zajmować się nadzorem prewencyjnym.

W ramach świadczonych usług zapewniamy między innymi:

  • okresowe, regularne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (w tym okresowych sprawozdań dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, zarządzeń/zaleceń pokontrolnych, itp.),
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • oraz wszelkie inne działania mające na celu spełnienie wszystkich wymagań przeciwpożarowych.
Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP