PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Normatyw rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków bezpieczeństwa

Wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa stanowi obowiązek właścicieli bądź zarządców obiektów lub terenów. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie wskazuje nie tylko na konieczność wyposażenia PPOZ budynków w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie, ale też na rozmieszczenie oznakowań zgodnie z Polskimi Normami. Dotyczy to znaków wskazujących na miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz dróg ewakuacyjnych – szczegóły zostały dokładnie opisane w ww. rozporządzeniu.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP