PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Normatyw rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków bezpieczeństwa

Oferujemy Państwu kompleksowe wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Na podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. 2010 Nr 109, poz. 719) obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne i znaki bezpieczeństwa spełniające wymagania Polskich Norm.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Znaki bezpieczeństwa powinny wskazywać miejsca i urządzenia szczegółowo opisane w ww. rozporządzeniu.

Zapraszamy do złożenia zapytania.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP