PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Plany ewakuacyjne

Oferujemy sporządzenie planów ewakuacyjne wraz z rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego oraz zaznaczenia wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego budynku elementów jego wyposażenia. Wyznaczamy drogi ewakuacyjne i opiniujemy zgodność rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z wymaganiami.

Aby wykonać plany wymagane są rzuty kondygnacji budynku. W przypadku braku rzutów budynku wykonujemy je od podstaw. Cena wykonania usługi uzależniona jest od wielkości obiektu, liczby kondygnacji a także jakości dostarczonych rzutów kondygnacji.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP