PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Szkolenia przeciwpożarowe i ATEX

Nawet nowoczesny obiekt, który spełnia wszystkie wymogi BHP, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa w jednym wypadku. Wtedy, gdy pracownicy nie wiedzą, jak z niego korzystać i jak zachować się podczas zagrożenia. Zapanowanie nad paniką, znajomość dróg ewakuacyjnych czy umiejętność udzielenia pierwszej pomocy są kluczowe w razie pożaru, klęski żywiołowej czy wybuchu. Zdolności te – oraz wiele innych - mogą zaważyć na czyimś zdrowiu, a nawet życiu. Aby je zdobyć niezbędne są szkolenia przeciwpożarowe i ATEX – z zakresu zagrożenia wybuchem, które przeprowadzamy.

Szkolenie PPOŻ i ATEX – dla kogo są przewidziane?

Zapewnienie szkolenia PPOŻ jest obowiązkiem każdego pracodawcy niezależnie od rodzaju branży, wielkości przedsiębiorstwa oraz wielkości obiektu, w którym znajdują się pracownicy. Dlatego też kierujemy naszą ofertę do pracodawców i pracowników różnych przedsiębiorstw, działających w rozmytych dziedzinach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w województwie wielkopolskim. Działamy głównie w Poznaniu, ale możemy dojechać również do innych miast i miejscowości.

Zagadnienia i treść zajęć

Możemy przeprowadzić szkolenia przeciwpożarowe wstępne, podstawowe i specjalistyczne. Podczas nich przekażemy informacje dotyczące:

 • ogólnych zasad bezpieczeństwa w budynku,
 • zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy,
 • sposobów zapobiegania zagrożeniom,
 • sposobów korzystania z urządzeń gaśniczych,
 • postępowania podczas zagrożenia
 • oraz zasad sprawnej ewakuacji.

Dla osób zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchami, przeprowadzamy cykl wykładów z ATEX. Jest to oferta kierowana szczególnie do pracowników technicznych, pracujących na maszynach, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem.

Szkolenia obejmują:

 • przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego,
 • omówienie najczęstszych przyczyn wybuchów,
 • omówienie sposobów postępowania z maszynami, w miejscach zagrożonych eksplozją,
 • postępowanie po wystąpieniu zagrożenia
 • i wiele innych zagadnień.

Zapraszamy do kontaktu i ustalenia terminów spotkań!

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP