PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Szkolenia przeciwpożarowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru.


Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:

 • źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru,
 • zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
 • czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 • zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
 • obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
 • obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych,
 • zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii,
 • organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji,
 • znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji,
 • zabezpieczeniami przeciwpożarowymi,
 • rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika uzależniony jest od ilości wszystkich szkolonych osób.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP