PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyzy techniczne sporządzane są na zlecenie inwestora, w celu uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno – budowlanych.

Prawidłowo opracowana ekspertyza techniczna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, ponadto może doprowadzić do oszczędności środków finansowych inwestora poprzez dobranie stosownych rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie realizacji inwestycji.

Sporządzamy ekspertyzy techniczne zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” określonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z października 2008 r.


Zasadniczym celem ekspertyzy technicznej jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego budynku.

W wyniku tej analizy przedstawione zostaną wymagania określonych przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, których spełnienie w analizowanym budynku nie są możliwe do wykonania z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, który w ocenie autorów ekspertyzy nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpożarowej, w tym: warunki techniczno-budowlane budynku, warunki ewakuacji oraz warunki instalacyjne wpływające na bezpieczeństwo pożarowe.


W ekspertyzie technicznej przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (w zależności od potrzeb), wraz z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym. Zapewnią akceptowalny tzw. minimalny poziom bezpieczeństwa, zarówno dla jego użytkowników jak również ekip ratowniczych oraz zostaną uzgodnione z miejscowym wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP